Wrażliwe punty na tasmach produkcyjnych

Dobrze zaprojektowana linia wytwórcza umie w ogromnym stopniu podwyższyć skuteczność produkcji całego zakładu. Im efektywniej będzie działała, w tym większym szczeblu da się zautomatyzować pracę, a co się z tym wiąże – zwiększyć jej tempo i obniżyć koszta. Dlatego tak kluczowe jest, aby schemat linii produkcyjnej był racjonalny, aby wykorzystane podczas jej składania narzędzia były dobrej jakości, żeby nie zawieszały się i nie ulegały awariom, bo w takiej chwili paraliżowi może poddać się cały proces produkcyjny.

Weźmy tak proste urządzenie jak przenośniki rolkowe. Za ich pomocą przesyła się pojemniki na różnych etapach produkcji. Nowoczesne produkty tego rodzaju są zwykle na tyle odporne, żeby ciężko było zaszkodzić ich funkcji, jednak taka sytuacja jest możliwa, na przykład wskutek defektu w innym miejscu linii produkcyjnej, przy zawijaniu artykułu, podczas dobierania ciężaru i tym podobne. Zacięcie się elementu rolkowego może na przykład nadejść wskutek przedostania się jakiegoś ciała obcego do mechanizmu, w efekcie czego jego czynność może zostać spowolniona lub w ogóle wygasnąć. Jeśli pojedyncze rolki znajdują się dosyć obok siebie, a przy tym stworzone są z półproduktu o dużej solidności na odkształcenia, możemy mieć pewność bliską 100 %, że nic takiego nie nastąpi.